Välkommen till Smartlist

Smartlist är Sveriges största leverantör av e-postlistor för funktionshindrade. Hos oss finns e-postlistor i de mest varierande ämnen. Här finns generella diskussionslistor såväl som listor som behandlar specifika ämnen. Hos oss finns dessutom ett stort antal privata eller slutna listor som används av olika ideella organisationer inom funktionshinderrörelsen.

För att se vilka listor som finns, eller administrera dina prenumerationer, går du in under ”Våra listor” i huvudmenyn.

Våra regler och policies uppdaterades senast den 2 mars 2014.