Journalist -- Defekta journalister

 

Om Journalist

Det hšr šr e-postlistan fŲr nštverket Defekta Journalister . Som všnder sig till dig som arbetar som journalist,
frilansjournalist eller som har en utbildning pŚ omrŚdet, bŚde press och
etermedia, och som dessutom har ett funktionshinder.
I nštverket jobbar vi med att Ųka medvetenheten om journalister med funktionshinder
hos andra journalister, att fŲrkovra oss inom
journalistikomrŚdet samt med att fŲršndra bilden av funktionshindrade i
media.
Vi har šven en hemsida knuten till nštverket pŚ adressen
http://www.defektajournalister.se
och fŲr att vi ska fŲlja
personuppgiftslagen (PUL) vill vi om du godkšnner att vi ibland fŚr
publicera ditt namn eller bild pŚ sidan. Det gŲr du enklast genom att skriva
ett mail till
admin.journalist@smartlist.nu
Initiativtagare till nštverket šr Anna Bergholtz och nŚs pŚ:
Anna@annasvision.se

AdministratŲr šr Raouf Sormunen och nŚs pŚ
admin.journalist@smartlist.nu

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet Journalist . (The current archive is only available to the list members.)

Hur används e-postlistan Journalist
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till journalist@smartlist.nu.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till Journalist

Du kan anmäla dig till Journalist genom att fylla i nödvändig information nedan. Detta √§r en st√§ngd lista, vilket betyder att din ans√∂kan m√•ste godk√§nnas av listans administrat√∂r. N√§r din anm√§lan har behandlats, kommer du att f√• listadministrat√∂rens beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta √§r ocks√• en dold lista, vilket betyder att en lista √∂ver e-postlistans medlemmar bara √§r tillg√§nglig f√∂r listadministrat√∂ren.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat. 

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av Journalist
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Skriv in administratörsadress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Administrat√∂rsadress: L√∂senord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Journalist), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Journalist administreras av admin at smartlist.nu
Administrativ sida för Journalist (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på smartlist.nu

Delivered by Mailman
version 2.1.16
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered