Om Smartlist

Smartlist grundades i slutet av 1990-talet men har våra anor går längre tillbaka i tiden än så. Den första e-postlistan fanns redan i det gamla nätverket Fidonet, en föregångare till dagens internet. Där fanns listan R20_BLINDSTYRE som var upprinnelsen till det som idag är vår allra största lista, SIS eller Synskadade i Sverige.

Smartlist drivs helt utan vinstintresse av Joakim Nömell och Joachim Kåhlman.

För att kontakta Smartlist i något ärende använder du e-postadressen admin@smartlist.nu.