Regler och policy

Vi vill att Smartlist ska vara en plats där alla trivs och blir respekterade. På våra listor ska det vara högt i tak och alla ska få säga sin åsikt. För att detta ska fungera krävs dock en del ordningsregler. Genom att bli medlem på någon av våra listor, oavsett om de är publika eller slutna, så godkänner du dessa regler och förbinder dig att följa dem.

Vid regelöverträdelser kan du bli varnad av en moderator eller av våra administratörer. I vissa fall kan du också sättas på moderering, vilket innebär att alla dina inlägg kommer granskas av administratörerna innan de når listorna. En sådan granskning kan fördröja inläggen med upp till 72 timmar.  Du kan också, vid upprepade regelöverträdelser eller grova brott mot våra regler, bli helt avstängd från en eller alla våra e-postlistor.

Grundregler:

 • Alla former av personliga påhopp är förbjudna!
  Denna regel borde vara så självklar att den egentligen inte borde behöva nämnas. På våra listor ägnar vi oss inte åt personliga påhopp av något slag utan vi diskuterar bara sakfrågor. Om du inte delar en persons åsikter är det bara att inte läsa dennes mail eller att blockera avsändaren i din e-postklient.
 • Vi respekterar varandra!
  Alla har rätt till sina åsikter. På Smartlist är alla lika mycket värda oavsett funktionsnedsättning, etnisk härkomst, sexuell läggning, kön eller ålder.
 • Vi skriver inte onödiga inlägg.
  Inlägg av typen ”Jag håller med”, ”Glad påsk!” och liknande tillför inget till diskussionerna och ska därför inte postas på listorna. Tänk på att de mail du skickar i vissa fall hamnar i flera hundra personers inkorgar. För att hålla kvaliteten på våra listor hög så sänd bara inlägg som tillför diskussionerna något – eller starta nya.
 • Vi använder våra riktiga namn.
  Det är inte tillåtet att delta på någon av våra listor under falskt namn, med smeknamn eller nätalias. Alla mail som postas på våra listor ska ha för- och efternamn som avsändare. När alla vet vilka som diskuterar blir diskussionsklimatet bättre och trevligare.
 • Håll dig till ämnet!
  Håll dig alltid till ämnet för den lista där du deltar! Det är inte tillåtet att skicka inlägg som är ”off topic”. Alla off topic-inlägg kommer att modereras. Vi modererar oftast privat till listdeltagarna, varför du som deltar i listan inte alltid ser att vi modererat en person. Vid vissa tillfällen kan dock även publik moderering förekomma. Det är inte tillåtet att kommentera modereringar eller diskutera dessa på våra listor. Åsikter om Smartlist eller administratörernas arbete ska sändas direkt till Smartlist via mail admin@smartlist.nu.

Upphovsrätt, länkar och dylikt

 • Artiklar och texter från internet
  Det är inte tillåtet att klistra in hela artiklar från media, bloggar eller andra källor på internet utan ett skriftligt tillstånd från upphovsmannen. Om du har tillstånd att publicera artikeln ska det framgå i ditt mail.
 • Länkar
  Det är inte tillåtet att på våra publika listor posta länkar till material som bryter mot eller uppmanar till brott mot svensk lag eller länkar till illegal nedladdning etc.
 • Personligt ansvar
  Smartlists e-postlistor omfattas inte av tryckfrihetsförodningen. Detta innebär att det inte finns en ansvarig utgivare som tar ansvar för skrivna texter. Det innebär också att det inte sker någon redaktionell granskning av mail innan de når listorna. Arkiv av våra publika listor är dessutom nåbara via internet. Varje person som deltar på våra e-postlistor ansvarar personligen för de inlägg hon eller han skriver. Smartlist kan inte hållas ansvariga för innehåll på e-postlistorna postat av enskild medlem.

Tekniska regler

 • Citera/lämna orginalmeddelandet kvar
  När du svarar på ett inlägg är det viktigt att du låter originalmeddelandet vara kvar under det mail du skriver, på det viset blir det lättare för alla att hänga med. Om du hellre vill kan du i stället använda citat från den du svarar, tänk då bara på att tala om vem du citerar!
 • Bifogade filer
  På våra publika listor är det inte tillåtet att bifoga filer. Alla bifogade filer raderas automatiskt av systemet. På privata/slutna listor kan andra regler gälla.

Slutligen

 • Smartlist är inte en rättighet
  Det är inte en mänsklig rättighet att få tillgång till Smartlists e-postlistor. De personer som inte följer våra regler kommer inte att få behålla privilegiet att ha tillgång till våra tjänster. På Smartlist råder yttrandefrihet – så länge du håller dig till ämnet för den aktuella listan. Att ha yttrandefrihet innebär INTE att man får kränka andra människor eller diskutera sådant som inte hör till ämnet.

Dessa regler är reviderade 2014-03-02 och gäller omedelbart och tills vidare.
Du anses godkänt de reviderade reglerna om du postat inlägg på någon av våra listor efter det att reglerna tillkännagivits. Observera att diskussion om reglerna inte hör hemma på våra listor. Vi lyssnar gärna på dina synpunkter, positiva såväl som negativa. Skicka dessa till admin@smartlist.nu.